Czy postępowanie w sprawie nałożenia kary za zniszczenie drzewa uzależnić od wykrycia sprawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wobec kogo i czy prowadzić postępowanie o zniszczenie drzewa?

Starosta podczas oględzin w związku z wnioskiem gminy o usunięcie martwego drzewa z terenu cmentarza ustalił, że drzewo obumarło wskutek działania osób trzecich (w pniu widoczne otwory, poprzez które najprawdopodobniej wprowadzono do drzewa substancję powodującą obumarcie drzewa). Podczas oględzin ustalono, że to nie gmina dokonała zniszczenia, lecz inny podmiot.

Jak należy w takiej sytuacji postąpić?

Czy postępowanie w sprawie nałożenia kary (jego wszczęcie) za zniszczenie drzewa uzależnić od wykrycia sprawcy?

Czy starosta posiada uprawnienia do prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia sprawcy?

Czy ustalenie sprawcy można przekazać organom policji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX