Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udzielający zamówienia ogłosił konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W połowie terminu wyznaczonego na składanie ofert okazało się, że źle został postawiony warunek w postępowaniu. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wskazuje, że warunki wymagane od świadczeniodawców są jawne i nie podlegają zmianie w roku postępowania. Artykuł 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówiący o unieważnieniu postępowania nie wskazuje takiej okoliczności.

Na jakiej podstawie udzielający zamówienia może zmienić warunek udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację