Czy postępowanie polegające na przekazywaniu wyników badań tomografii komputerowej do jednostki kierującej jest właściwe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Jako SP ZOZ posiadamy pracownię tomografii komputerowej. Zadecydowaliśmy, że wyniki badań w TK przekazujemy do jednostki kierującej. Pacjent lub osoba upoważniona może odpłatnie odebrać odpis wyniku.

Czy takie postępowanie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access