Czy postępowanie o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa? - OpenLEX

Czy postępowanie o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postępowanie o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa?

Gdzie są wymienione te postępowania?

Zezwolenia na przetwarzanie wymienione są w art. 72 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś. i wymagają, żeby przed ich wydaniem była decyzja środowiskowa.

Ale czy samo zezwolenie wymaga udziału społeczeństwa?

Czy mam zawiadamiać o wpływie wniosku itd.?

Wniosek do starosty złożyła organizacja ekologiczna o uznanie za stronę na podstawie art. 44 ust. 1 u.o.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX