Czy postępowanie dotyczące świadczeń z FA należy zakończyć decyzją o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. i art. 107 § 2 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnoletnia osoba - w okresie między złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a jego rozpatrzeniem - z powodu zakończenia nauki złożyła podanie o pozostawienie ww. wniosku bez rozpatrzenia.

Czy postępowanie dotyczące świadczeń z FA należy zakończyć decyzją o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. i art. 107 § 2 k.p.a.?

Czy wystarczy postanowienie lub inne pismo kończące sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX