Nowość Czy postanowienie w zakresie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych dotyczy interesu majątkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewska Maria
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz Gminy wystąpił z wnioskiem do Starosty o wydanie postanowienia w zakresie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Starosta wydał w tym zakresie postanowienie, w którym pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Postanowienie przekazał gminie oraz inwestorowi oraz do wiadomości właścicielom nieruchomości sąsiadujących z działką, której dotyczy uzgodnienie warunków zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jeden z właścicieli działki, która sąsiaduje z działką będącą przedmiotem uzgodnienia, pismem zwrócił się do Starosty na podstawie art. 24 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. o wyłączenie Starosty od udziału w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na to, że Inwestor zajmuje kierownicze stanowisko w starostwie - jest dyrektorem wydziału, w którym wydano postanowienie w zakresie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Postanowienie zostało wydane z up. starosty przez pracownika upoważnionego. Postanowienia nie podpisał dyrektor wydziału.

Jakie działania powinien podjąć w tym przypadku starosta?

Czy postanowienie w zakresie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych dotyczy interesu majątkowego?

Naszym zdaniem nie dotyczy. Jednak wnioskodawca upiera się, że dotyczy i żąda działań ze strony starosty.

Co dalej z wydanym postanowieniem - czy należy je uchylić i przekazać sprawę do SKO/Wojewody?

Jeżeli tak, to w oparciu o jaki przepis i czy możemy sami wznowić postępowanie, czy też przekazać postanowienie do SKO z wnioskiem o jego uchylenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX