Czy postanowienie w umowie o pracę zawartej z dyrektorem niepublicznej szkoły, określający wymiar czasu pracy jako pełen etat i nienormowany czas pracy, jest poprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postanowienie w umowie o pracę zawartej z dyrektorem niepublicznej szkoły, określający wymiar czasu pracy jako pełen etat i nienormowany czas pracy, jest poprawne? 

Czy należy przyjąć, że pracownik powinien świadczyć pracę w ciągu 8 godzin dziennie?

Praca polega m. in. na nadzorowaniu podwładnych i wychowanków placówki, jest ściśle związana z działalnością placówki. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym względem pracowników. Ponadto, pojęcie zadaniowego czasu pracy nie jest równoznaczne z nienormowanym czasem pracy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access