Czy postanowienie w którym sąd nadaję tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności doręcza się pozwanemu przy udziale komornika? - OpenLEX

Czy postanowienie w którym sąd nadaję tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności doręcza się pozwanemu przy udziale komornika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hopcia Patryk
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wystąpienie przez wierzyciela o klauzulę na spadkobiercę w przypadku kiedy sąd chce doręczyć postanowienie do spadkobiercy i nie może skutecznie doręczyć podlega doręczeniu przy udziale komornika w świetle nowych przepisów prawa o doręczeniach komorniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX