Czy postanowienie SKO było tylko do jednej sprawy, a co z opłatami za pobyt w schronisku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2022 r. wpłynął z OPS W., wniosek o udzielenie pomocy w formie tymczasowego schronienia osobie bezdomnej, która przebywała w szpitalu. Na terenie naszej gminy posiada ostatni meldunek.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, że Pani od kilkunastu lat nie mieszka i nie przebywa w naszej gminie oraz nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodziną. Z przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z W. wywiadu środowiskowego z Panią wynika, że Pani przez okres około 10 lat mieszkała razem z konkubentem na T., skąd zostali w listopadzie br. eksmitowani. Adres w naszej gminie był jedynie jej miejscem zameldowania, natomiast miejscem zamieszkania była W.T., gdzie skoncentrowała swoje sprawy osobiste. Na adres jej zamieszkania wpływa świadczenie emerytalne.

Wystąpiliśmy do SKO o właściwość, które postanowieniem wskazało Burmistrza Dzielnicy W. do załatwienia przedmiotowej sprawy. Kolegium wskazało, że "w sprawach niecierpiących zwłoki, która znalazła się w szpitalu Pani nie ma obiektywnych możliwości ubiegania się o pomoc – pilną i tymczasową – w gminie ostatniego zameldowania, czyli w gminie Cz. Tymczasowego schronienia w odpowiednich warunkach i w trybie pilnym powinien zatem udzielić jej organ pomocy aktualnego miejsca pobytu, czyli W.".

Teraz jest podobna sytuacja z Panią, przebywając w szpitalu, złożyła wniosek o DPS. W. przysłała do nas przedmiotowy wniosek, który my im odesłaliśmy powołując się na postanowienie SKO, zajęła się sprawą wysyłając dokumenty do PCPR o DPS, a w chwili obecnej udzielili schronienia w schronisku, jednocześnie w piśmie napisali do nas, że wystąpią o refundację.

Czy postanowienie SKO było tylko do jednej sprawy, a co z opłatami za pobyt w schronisku?

Wnioskodawca nie przebywa od kilkunastu lat na terenie naszej gminy. Posiłkując się postanowieniem NSA, LEX nr 3070323, mam wątpliwości, czy my jesteśmy właściwym organem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX