Czy postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody w domu pomocy społecznej jest skuteczne i wykonalne... - OpenLEX

Czy postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody w domu pomocy społecznej jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, czy też dopiero po jego uprawomocnieniu się?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody w domu pomocy społecznej wydane w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia (w świetle art. 578 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), czy też dopiero po uprawomocnieniu się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX