Czy postanowienie prokuratora stanowi dowód w kwestii obwodów pni i na tej podstawie starosta może przyjąć za udowodnione, że... - OpenLEX

Czy postanowienie prokuratora stanowi dowód w kwestii obwodów pni i na tej podstawie starosta może przyjąć za udowodnione, że drzewa miały takie a nie inne obwody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynęło żądanie gminy o wszczęcie postępowania o nałożenie kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Do wniosku dołączono postanowienie prokuratora rejonowego o umorzeniu dochodzenia przeciwko sprawcy wobec braku znamion czynu zabronionego. W postanowieniu wskazano obwody pni drzew.

Czy postanowienie prokuratora stanowi dowód w kwestii obwodów pni i na tej podstawie starosta może przyjąć za udowodnione, że drzewa miały takie a nie inne obwody?

Czy starosta musi przeprowadzić własne postępowanie dowodowe w tej kwestii i zastosować art. 89 ust. 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. uznając, że nie ma kłody?

Podczas oględzin stwierdzono obecność pni po usuniętych drzewach, prokurator nie wspomina, co stało się z kłodami i w jaki sposób uzyskał wiedzę o obwodach pni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX