Czy posługiwanie się przez dłużnika fikcyjnym adresem w KRS stanowi uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W marcu 2013 r. wystawiłem rachunek dotyczący wykonania usługi. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zapłaty. Odbiorca usługi nie odpowiada na wezwania do zapłaty. Adres głównej siedziby jaki widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym jest adresem fikcyjnym. Przesłałem przedsądowe wezwanie do zapłaty na adres, pod którym faktycznie funkcjonowała spółka, niestety przesyłka wróciła z adnotacją "Firma już nie funkcjonuje pod tym adresem".

Czy mogę w 2013 r. skorzystać z odpisu aktualizującego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access