Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w braku odmiennych uregulowań statutowych oraz odmiennych uregulowań w regulaminie rady nadzorczej, w świetle art. 388 § 3 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) - dalej k.s.h., posiedzenie rady nadzorczej spółki akcyjnej może odbyć się całkowicie wirtualnie tj. w ten sposób, że każdy z członków rady nadzorczej łącznie z protokolantem będzie łączył się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czy też jednak należy przyjąć, że co najmniej przewodniczący i protokolant powinni być obecni w miejscu, które zostało wskazane jako miejsce odbywania posiedzenia rady nadzorczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?