Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Procedura uproszczona w rozliczaniu importu (art. 33a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Czy warunek nieposiadania większych niż 3% zaległości podatkowych uznaje się za spełniony w przypadku rozłożenia zobowiązań podatkowych na raty?

Czy 6-miesięczny okres ważności zaświadczenia oznacza, że w okresie 6 miesięcy od zawiadomienia o korzystaniu z procedury uproszczonej i złożenia oświadczenia o braku zaległości, uprawnia do stosowania procedury uproszczonej nawet przy ewentualnym wystąpieniu zaległości podatkowej, czy też przy każdorazowym korzystaniu z procedury uproszczonej należy weryfikować brak zaległości podatkowej (nawet w okresie 6 miesięcznej ważności oświadczenia o braku zaległości)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?