Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma posiadająca pozwolenie na przetwarzanie odpadów w ilości podanej poniżej, które zostaną poddane procesowi R5 w kruszarce mobilnej może poza pozwoleniem przyjąć 5000 Mg do przetworzenia i zaewidencjonować w dziale XII (jednej z grup lub sumarycznie z trzech) 17 01 01 - 15000 Mg; 17 01 02 - 12000 Mg 17 01 07 - 12000 Mg?

Zgodnie z art. 180a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) - dalej p.o.ś. pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Czy posiadając pozwolenie na przetwarzanie odpadów można wytworzyć odpad do 5000 Mg bez pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?