Czy posiadaczowi nieruchomości przysługuje prawo do złożenia wniosku o zasiedzenie, pomimo że poprzedni mpzp przeznaczał ją na... - OpenLEX

Czy posiadaczowi nieruchomości przysługuje prawo do złożenia wniosku o zasiedzenie, pomimo że poprzedni mpzp przeznaczał ją na drogę publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna ponad 30 lat temu zagrodziła fragment działki gminnej (użytek "dr" w ewidencji), która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na publiczną drogę gminną. Fragment ten został ogrodzony trwałym ogrodzeniem i był w posiadaniu jednej osoby - właściciela nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne z założenia nie można zasiedzieć, ale z początkiem roku 2023 wszedł w życie nowy mpzp, który przeznacza zagrodzoną nieruchomość na drogę wewnętrzną. Drogi wewnętrzne mogą być przedmiotem zasiedzenia.

Czy w opisanej sytuacji posiadaczowi nieruchomości przysługuje prawo do złożenia wniosku o zasiedzenie, pomimo że poprzedni mpzp przeznaczał ją na drogę publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX