Czy posiadacz samoistny jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości? - OpenLEX

Czy posiadacz samoistny jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31 grudnia 2008 r. zawarta została umowa sprzedaży nieruchomości przez spółkę z o.o. do spółki jawnej. W tym dniu wydano nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego i własność budynków). W 2009 r. sąd odmówił wpisu do księgi wieczystej prawa własności sprzedanej nieruchomości ponieważ akt notarialny po stronie spółki z o.o. podpisała nieuprawniona osoba. W grudniu 2010 r. sporządzona została nowa umowa notarialna sprzedaży tej nieruchomości. W latach 2009-2010 nieruchomość była w części wydzierżawiona spółce z o. o. Spółka jawna zapłaciła podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste w latach 2009-2010.

Czy spółka jawna była zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste?

Czy spółka jawna mogła zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone podatki i opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?