Czy posiadacz rachunku może uposażyć w zapisie na wypadek śmierci małoletniego dla którego jest opiekunem prawnym (rodziną zastępczą) do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy posiadacz rachunku może uposażyć w zapisie na wypadek śmierci małoletniego, dla którego jest opiekunem prawnym (rodziną zastępczą) do ukończenia przez małoletniego 18 roku życia?

Czy po ustaniu opieki prawnej, czyli osiągnięciu przez małoletniego 18 lat, zapis traci moc i posiadacz musi wtedy wyznaczyć nową osobę w dyspozycji na wypadek śmierci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX