Czy posadowienie zbiorników magazynowych na surowiec w postaci roztworu KOH (wodorotlenek potasu) oraz produktu finalnego KTTP (trójpolifosforan potasu) można traktować jako przedsięwzięcie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy posadowienie zbiorników magazynowych na surowiec w postaci roztworu KOH (wodorotlenek potasu) oraz produktu finalnego KTTP (trójpolifosforan potasu) można traktować jako przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś.?

Sama instalacja do produkcji fosforanów potasowych (w ramach, której zostaną posadowione te zbiorniki) została zakwalifikowana pod § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b r.p.z.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX