Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowane przedsięwzięcie (modernizacja linii kolejowej) spowoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (obecnie też są przekroczone). Jako działania minimalizujące zaproponowano budowę ekranów akustycznych, jednak na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy wybranych miejscowości położonych wzdłuż linii. Należy też dodać, że nie zgadzają się oni na wymianę stolarki okiennej.

Co w tej sytuacji może zrobić inwestor, by działać zgodnie z prawem? Czy protest mieszkańców i ewentualne porozumienie z mieszkańcami w sprawie rezygnacji ze stosowania środków ochrony akustycznej zwalnia inwestora od dalszych działań związanych z ochroną przed hałasem? Czy może wystąpić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania i wypłaty odszkodowań (np na podstawie wyników pomiarów WIOŚ)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?