Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy porozumienie dotyczące współpracy międzynarodowej dwóch podmiotów publicznych (z Polski i Ukrainy), które dotyczy przeprowadzenia szkoleń i wizyt studyjnych na Ukrainie (zdarza się, ze uczestnicy projektu z Ukrainy przyjeżdżają również do Polski), można uznać za prawnie wiążący i egzekwowalny instrument między organami lub podmiotami publicznymi w myśl art. 46 ust. 2 lit. a RODO i uznać przytoczony przepis jako podstawę przekazywania podstawowych danych (imię, nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe) uczestników projektu zarówno strony polskiej i ukraińskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?