Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna na prośbę rodzica udostępnić dokumentację badań diagnostycznych dziecka, w... - OpenLEX

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna na prośbę rodzica udostępnić dokumentację badań diagnostycznych dziecka, w szczególności testy psychologiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna na prośbę rodzica udostępnić dokumentację badań diagnostycznych dziecka, w szczególności testy psychologiczne? Jeśli tak to czy tylko do wglądu czy też można udostępnić kserokopię takiego dokumentu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX