Czy poprzednia rada nadzorcza powinna dalej działać aż do wyborów uzupełniających?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Statut spółdzielni określa liczebność rady nadzorczej na 9-11. Na walnym zgromadzeniu zdołano wybrać jedynie 5 członków rady nadzorczej.

Czy wobec tego poprzednia rada nadzorcza powinna dalej działać aż do wyborów uzupełniających, czy też w związku z upływem kadencji poprzednia rada już nie istnieje?

Jeżeli tak, czy nowo wybrane 5 osób może do czasu wyborów uzupełniających podejmować jakiekolwiek uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX