Czy poprawne jest wskazanie przez RDOŚ w uzgodnieniu obowiązku "monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" oraz przedstawienia wyników monitoringu ze względu na art. 362 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poprawne jest wskazanie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia obowiązku "monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" w zakresie "monitorowania funkcjonalności i żywotności nasadzeń roślinności" oraz przedstawienia wyników monitoringu ww. organowi ze względu na art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

Czy faktycznie jest to monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX