Czy poprawna jest oferta wypełniona w formie papierowej i podpisana, a następnie zeskanowana i wysłana w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale przez inną osobę również prawidłowo umocowaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy podpisu elektronicznego. Ofertę podpisała osoba A (oferta została wydrukowana i podpisana), następnie oferta została zeskanowana (z podpisem) i podpisana podpisem elektronicznym przez osobę B (obie osoby były uprawnione do podpisywania lub miały pełnomocnictwa).

Czy w tej sytuacji należy odrzucić ofertę jako, że została złożona kopia podpisana za zgodność z oryginałem?

I druga sytuacja - ofertę wydrukowaną podpisuje osoba A (mająca pełnomocnictwo), a następnie oferta jest zeskanowana i podpisana podpisem elektronicznym przez tą samą osobę.

Czy taką ofertę należy odrzucić czy przyjąć?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access