Czy poprawić omyłkę, jeśli wykonawca błędnie przeliczył kwotę netto na kwotę brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2017 r.

PYTANIE

W formularzu ofertowym wykonawca podał kwotę netto (15.400 zł), stawkę podatku VAT 23%, co dało mu kwotę brutto 20.000 zł, po przeliczeniu wykonawca źle wyliczył kwotę brutto, w związku z tym, czy zamawiający może to potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową zgodnie z art. 87 ust. 2 p.z.p.? Ponadto zamawiający zamieścił zapis w SIWZ, iż wykonawca winien obliczać cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto wartości stosownego podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access