Czy ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy jest wymagana w 2022 r. w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020... - OpenLEX

Czy ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy jest wymagana w 2022 r. w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 kontynuują kształcenie w zawodach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy jest wymagana w 2022 r. w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 kontynuują kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, są tożsame z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w brzmieniu dotychczasowym a pierwszą opinię wydano przed 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX