Czy ponoszone wydatki stanowią koszty w momencie zakupu czy powinno się je rozliczyć w czasie? - OpenLEX

Czy ponoszone wydatki stanowią koszty w momencie zakupu czy powinno się je rozliczyć w czasie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecnie zakład pracy stara się o akredytację swojego laboratorium i ponosi w związku z tym podwyższone koszty, w tym zatrudnienie do czasu uzyskania akredytacji nowego pracownika, zwiększona ilość odczynników i wyposażenia do przeprowadzenia badań.

Czy ponoszone wydatki stanowią koszty w momencie zakupu czy powinno się je rozliczyć w czasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX