Czy poniesiony wydatek na studia podyplomowe związane z przedmiotem działalności spółki, stanowi koszt uzyskania przychodu firmy, czy tylko wspólnika, gdy udział wspólników w kosztach i przychodach zgodnie z umową spółki wynosi po 50%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojdalska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Wspólnik spółki jawnej podjął studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Firma w swojej działalności zajmuje się organizacją przetargów i przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, uzyskanie świadectwa ukończenia wyżej wymienionych studiów będzie miało wpływ na uzyskiwany dochód. Studia trwaja jeden rok i są odpłatne.

Czy poniesiony wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu firmy, czy tylko wspólnika? Udział wspólników w kosztach i przychodach zgodnie z umową spółki wynosi po 50%.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access