Czy poniesione koszty za przeprowadzoną część audytu należy ująć jednorazowo w kosztach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka stara się o uzyskanie certyfikatu ISO IRIS, który ma wpływ na wyniki sprzedażowe, jednak nie jest powiązany z konkretną transakcją sprzedaży. W celu jego uzyskania niezbędne jest przejście procedur, spełnienie określonych technicznych wymogów. Z tego powodu przed wydaniem certyfikatu spółka jest kontrolowana przez audytorów. Spółka uzyskała fakturę za pierwszą wizytację audytorów, która obejmowała przygotowania do audytu oraz przegląd gotowości. Cena zawiera także poniesione przez audytorów koszty dojazdu i zakwaterowania. Kolejny audyt odbędzie się w marcu. Po spełnieniu wymogów firma uzyska certyfikat, za który dodatkowo poniesie koszty. Certyfikat będzie ważny rok,a koszty dotyczące jego poniesienia zostaną rozliczone w czasie.

Czy poniesione koszty za przeprowadzoną pierwszą część audytu należy ująć jednorazowo w kosztach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX