Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 lipca 2012 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2005 r.

PYTANIE

Spółka sprzedała firmie B towary, za które firma B nie zapłaciła. Po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, spółka wystąpiła do sądu z powództwem o zapłatę, ponosząc przy tym koszty sądowe. Spółka uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Firma B zaskarżyła nakaz, żądając przy tym zwrotu kosztów procesu. Sąd oddalił powództwo spółki oraz zasądził na rzecz firmy B zwrot kosztów procesu, uzasadniając wyrok przedawnieniem roszczenia.

Spółka utworzyła rezerwę nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, natomiast ponoszone koszty księgowała jako koszty podatkowe.

Czy poniesione koszty sądowe należy przekwalifikować na wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?