Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała od firmy A obciążeniową notę księgową tytułem opłaty za udzielenie poręczenia. Poręczenie dotyczyło wierzytelności spółki w stosunku do firmy B, która prowadziła dystrybucję wyrobów spółki. Poręczenie było warunkiem przejęcia dystrybucji przez firmę A.

Czy poniesiona opłata za poręczenie stanowić będzie dla spółki koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?