Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przyznawania pomocy zdrowotnej na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

Czy przyznanie nauczycielowi, czynnemu zawodowo, zapomogi pieniężnej w formie dopłat do okularów, protez bez dołączonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego długotrwałą lub przewlekłą chorobę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 26 lit. b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.?

Czy przyznanie byłemu nauczycielowi - emerytowi, renciście zapomogi pieniężnej w formie dopłat do okularów, protez bez dołączonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego długotrwałą lub przewlekłą chorobę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust.1 pkt 38 u.p.d.o.f.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?