Czy pomoc w formie posiłków w stołówce szkolnej podlega zwrotowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stronie przyznano pomoc w formie bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. W lutym pracownik socjalny przeprowadził aktualizację wywiadu środowiskowego, z którego wynikało, że rodzina kwalifikuje się do dalszej pomocy. Strona oświadczyła, że otrzymuje dochód z pracy dorywczej w wysokości 1300 netto za styczeń 2016 r. Następnie 7 marca 2016 r. strona dostarczyła do OPS umowę o pracę z dn. 1 grudnia 2015 r., z której wynika, że miesięczne wynagrodzenie strony wynosi ponad 7 tys. brutto. Na podstawie tej informacji ustalono, że pomoc w formie posiłków nie będzie przysługiwała. Wszczęto postępowanie dotyczące uchylenia decyzji przyznającej pomoc w formie posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci.

Czy należy przeprowadzić kolejny wywiad środowiskowy w celu ustalenia faktycznych dochodów rodziny?

Czy pomoc w formie posiłków w stołówce szkolnej podlega zwrotowi?

Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy potwierdzi się informacja od pracodawcy, iż strona od grudnia 2015 r. otrzymuje wysokie wynagrodzenie i nie dość, że nie zgłosiła niezwłocznie tego faktu do OPS, choć została o tym poinformowana w decyzji przyznającej świadczenie, to jeszcze złożyła fałszywe oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej do wywiadu w lutym 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX