Czy pomoc udzielana na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepołnosprawnych zalicza się do pomocy publicznej, podlegającej uwzględnieniu przy rozliczaniu pomocy de minimis bankom spółdzielczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Szuster Sergiusz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2006 r.

PYTANIE

Czy pomoc udzielana na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepołnosprawnych zalicza się do pomocy publicznej, podlegającej uwzględnieniu przy rozliczaniu pomocy de minimis zgodnie z treścią rozporządzenia RM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spółdzielczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX