Czy pomoc pieniężna od fundacji stanowi na gruncie u.p.s. jednorazowe świadczenie socjalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do dochodu rodziny wnioskującej o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy wliczyć pomoc finansową uzyskaną z fundacji wspierającej dziecko (1% podatku)?

Jeżeli dochód ten uzyskiwany jest raz do roku, to czy należy go potraktować jako dochód jednorazowy zgodnie z art. 8 ust. 11 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access