Czy pomoc otrzymana z OHP w formie refundacji kosztów stanowi pomoc de minimis?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pomoc otrzymana z OHP w formie refundacji kosztów stanowi pomoc de minimis? Czy w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w części D powinno się wykazywać refundację kosztów z OHP? W części D formularza pracodawca zaznaczył : 1) Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów? 2) Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis? Czy jeśli uznamy, że pomoc z OHP jest pomocą de minimis to pracodawca nie powinien wypełniać tabeli pod pytaniami na stronie 5 i strony 6?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX