Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pomoc nauczyciela może pełnić swoje obowiązki podczas półkolonii, w których uczestniczy dziecko niepełnosprawne? Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej i w tym celu dyrektor szkoły zatrudnił pomoc nauczyciela na czas trwania nauki na I etapie edukacyjnym. Rodzice dziecka wyrazili chęć uczestniczenia dziecka w półkoloniach. Czy zatem pomoc nauczyciela, która pełni obowiązki w czasie roku szkolnego, która jest zatrudniona również przez okres wakacji szkolnych może pełnić swoje obowiązki podczas półkolonii? Zaznaczam, że w trakcie roku szkolnego pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem prowadzącym lekcje zaś podczas trwania półkolonii opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik półkolonii (nauczyciel) oraz wychowawcy półkolonii (nauczyciele).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?