Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego OPS wpłynął wniosek o pomoc, złożony przez osobę, która opuściła MOW. Z informacji uzyskanej z PCPR wynika, że otrzymała pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 5166 zł, oraz pomoc na zagospodarowanie w wys. 5166 zł - wypłata świadczenia dokonana została w 29.05.2018 r. i przekazana na konto sklepów zgodnie z przedstawionymi fakturami potwierdzającymi zakup przedmiotów przeznaczonych na zagospodarowanie.

Czy pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej wlicza się do dochodu strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?