Czy pomoc materialna z ZFŚS wypłacona żonie zmarłego pracownika podlega opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2020 r. żona po zmarłym (w 2019 r.) pracowniku naszej firmy, złożyła wniosek o bezzwrotną pomoc materialną z ZFŚS z tytułu trudnej sytuacji życiowej (jako jedyny żywiciel rodziny ma na utrzymaniu trójkę małych dzieci). Zgodnie z regulaminem ZFŚS w naszej firmie, jest ona osobą uprawnioną do otrzymywania raz w roku świadczenia pieniężnego.

Do jakiej kwoty taka pomoc jest zwolniona z podatku?

Jeżeli przyznana kwota jest powyżej limitu zwolnienia - 2000 zł, czy wartość wypłacona ponad limit opodatkować powinna osoba otrzymująca zapomogę, czy nasza firma?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX