Czy pomoc ma być wypłacana jako zasiłek celowy specjalny do wysokości kryterium np. w kilku ratach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina otrzyma wsparcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie zadania własnego z obszaru pomocy społecznej, w związku z narodzinami pierwszych dzieci w Województwie w roku 2024.

W związku z powyższym, czy OPS powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy z ustaleniem m.in. sytuacji dochodowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przyznać pomoc w formie decyzji?

Co w sytuacji, jeśli dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe rodziny i czy pomoc ma być wtedy wypłacana jako zasiłek celowy specjalny do wysokości kryterium np. w kilku ratach?

Czy jest jakaś inna podstawa prawna do wypłacenia tej formy pomocy lub inna forma np. umowy przekazania środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX