Czy pomniejszenie podatku należnego przez wierzyciela (ulga na złe długi) jest jego prawem, czy obowiązkiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nie zapłaciliśmy za dostawę towarów podmiotowi powiązanemu. Na podstawie art. 89b u.p.t.u. musimy umniejszyć podatek naliczony.

Czy nasz kontrahent (podmiot powiązany) powinien umniejszyć swój podatek należny w tym samym miesiącu?

Czy jest to jego wybór?

Jakie konsekwencje mogą wyniknąć naszego kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX