Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2005 r. został zaprojektowany 4 kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z dachem dwuspadowym o nachyleniu 45 stopni krytym dachówką. Obiekt posiada 3 klatki schodowe i wyposażony jest w tradycyjną wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną, tak więc kominy zawierają jedynie kanały wentylacyjne. W żadnej z klatek schodowych nie zaprojektowano klap wyłazowych, ani też stałych dojść do kominów. W ocenie autora pytania projekt został opracowany niezgodnie z § 308 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. W obiekcie nie zostały też zaprojektowane ewentualnie drabiny, o których mowa § 101 ust. 1 r.w.t. w miejsce klap wyłazowych. Treść ww. przepisów r.w.t. od 2005 r. do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie.

Czy w dalszym ciągu pomimo upływu czasu projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację