Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r.

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa zrealizowała inwestycję w związku z którą zgodnie z prawem zamówień publicznych wpłacone zostało przez realizującego zamówienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W art. 151 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) ustawodawca wymienia terminy i wysokości zwrotu niniejszego zabezpieczenia. Jednostka pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała zwrotu w wymaganym terminie. Na dzień dzisiejszy minęło już ponad 3 lata od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynności w najwcześniej możliwym terminie i zgodnie z art. 117 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.) roszczenie uległo przedawnieniu.

Czy w takim stanie prawnym pomimo przedawnienia roszczenia należałoby rozważyć zwrot kwot zatrzymanych w gotówce gwarancji jako będących bezpodstawnym wzbogaceniem zamawiającego, który jest jednostką samorządową czy jednak w świetle ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.) potraktować jako dochód budżetowy i odprowadzić na dochody budżetowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?