Czy pomieszczenie, w którym mają miejsce procesy technologiczne, należy zaprojektować w ten sposób, aby stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnic po powierzchni podłogi wynosił 1/8?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pomieszczenie, w którym mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, należy zaprojektować w ten sposób, aby stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnic po powierzchni podłogi wynosił 1/8?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access