Czy pomieszczenie w hotelu pracowniczym może być przedmiotem najmu socjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina została zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego osobie zamieszkującej lokal osoby fizycznej (orzeczenie sądu o opróżnienie lokalu wraz z prawem do zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę). Obecnie gmina nie posiada lokalu, który mogłaby przeznaczyć na ten cel. Zostaliśmy zobligowani do wypłaty odszkodowania zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dalej u.o.p.l.

Czy gmina może opłacić dla tej osoby miejsce np. w hotelu pracowniczym na okres pół roku?

Czy po tym okresie nadal gmina byłaby zobligowana do utrzymywania Pana - zachodzi przesłanka, że osoba ta nie będzie uiszczać opłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX