Czy polski podatnik powinien naliczyć VAT od zakupu towaru od firmy z Danii i złożyć deklarację VAT-8?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zwolniony podmiotowo z VAT zarejestrował się do VAT unijnego ze względu na to, że nabywa usługi od firm zagranicznych. Składając VAT-R zaznaczył pozycję "podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług". Za miesiące, w których są kupowane usługi od firm zagranicznych, podatnik składa VAT-9M i płaci podatek VAT. Numer podatnika jest aktywny w portalu VIES. Obecnie podatnik kupił towary (koperty, pudełka) od firmy z Danii. Na fakturze od firmy duńskiej widnieje NIP polskiego przedsiębiorcy - kupującego z przedrostkiem PL oraz NIP duńskiej firmy z przedrostkiem DK (aktywny w VIES), faktura jest wystawiona ze stawką VAT 25%.

Czy polski podatnik powinien naliczyć VAT od tego zakupu i złożyć deklarację VAT-8?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access