Czy polski podatnik, który jest trzecim uczestnikiem transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej powinien zaznaczyć w... - OpenLEX

Czy polski podatnik, który jest trzecim uczestnikiem transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej powinien zaznaczyć w deklaracji pole w kolumnie D?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uczestniczy w transakcji trójstronnej, jest trzecim w kolejności podatnikiem. Spółka rozliczyła transakcję jako WNT (podatek naliczony i należny) i wykazała w VAT-UE w części dotyczącej WNT. Zaznaczyła kwadrat w kolumnie D jako transakcja trójstronna. Czy takie oznaczenie jest błędem i powinno zostać skorygowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX