Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2008 r.

PYTANIE

Polska spółka otrzymała od belgijskiego kontrahenta fakturę gdzie w pozycji "description of the articels" podano "Annual Meeting 2008 - registration MR J.Kowalski". Kontrahent belgijski wystawił powyższą fakturę bez wykazanej kwoty podatku VAT, powołując się na VAT, art. 21 § 3 ten. 7d belgijskiego kodeksu VAT, który mówi, że miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy w przypadku świadczenia usług:

"d) pracy intelektualnej natury przewidziane w wykonywaniu ich normalnej działalności przez doradców prawnych i innych, księgowych, inżynierów, biur i innych usługodawców, którzy wykonują podobne czynności, jak również traktowanie Dane i informacje świadczenia, z wyłączeniem prac, o których mowa w pkt 1 i ekspertyz, o których mowa 2;"

[ "(d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l' exercice de leur activité habituelle par les

conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, a l'exclusion des travaux visés au 1° et des expertises visées au 2°)"]

Z powyższego wynika, że według wystawcy faktury przedmiotem świadczenia są usługi doradcze (lub podobne).

Czy w powyższej sytuacji polska spółka powinna wykazać import usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację