Czy polska spółka powinna rozliczyć podatek VAT na terenie Szwecji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. sprzedaje zbrojenia budowlane, które będą montowane na mostach w Szwecji. Dla realizacji usługi montażu rozważane są dwie opcje: montaż będzie realizowany przez polskich pracowników albo przez podnajętą szwedzką firmę, która później wystawi fakturę dla polskiej spółki. Zgodnie z przepisami, miejscem opodatkowania jest kraj położenia nieruchomości. Czy polska spółka powinna rozliczyć podatek VAT na terenie Szwecji? Czy szwedzka firma dokona rozliczenia na gruncie VAT po otrzymaniu faktury za zbrojenia i montażu od firmy polskiej? Czy na jednej fakturze sprzedaży można umieścić zarówno sprzedaż zbrojeń, jak i usługę montażu, czy powinny zostać wystawione dwie oddzielne faktury? Czy na gruncie polskich przepisów należy rozliczyć WDT czy eksport usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX